Konsultacje

  • Badanie tętnic szyjnych
  • Badanie tętnic kończyn dolnych i górnych
  • Badanie aorty brzusznej i tętnic nerkowych
  • Badanie żył:

- Badanie żył powierzchownych i głębokich kończyny dolnych

- Kwalifikacja przewlekłej niewydolności żylnej do leczenia

konsultacje